Tổng lượng nhập khẩu sắt thép của cả nước trong quý I-2013 khoảng 2,16 triệu tấn, trị giá là 1,56 tỷ USD, tăng 18,4% về lượng và tăng 5,7% về trị giá so với quý I-2012.

Tuy nhiên, lượng phôi thép nhập khẩu trong quý I-2013 là 83,5 nghìn tấn, trị giá 47,3 triệu USD, giảm 25,3% về lượng và giảm 34,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 3 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Nhật Bản 686 nghìn tấn, tăng gần 60%; Trung Quốc 627 nghìn tấn, tăng 46,4%; Hàn Quốc 357 nghìn tấn, giảm 14,2%; Đài Loan 245 nghìn tấn, tăng 14,7%… so với quý I-2012.

Nhập khẩu sắt thép phế liệu giảm

Tính đến hết quý I-2013, cả nước nhập khẩu gần 644 nghìn tấn với trị giá 254 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và giảm 16,8% về trị giá so với quý I-2012.

Các thị trường chính cung cấp phế liệu sắt thép cho Việt Nam như: Hoa Kỳ gần 131 nghìn tấn, tăng gấp 2,3 lần; Nhật Bản 71,3 nghìn tấn, tăng gấp gần 4,5 lần; Hồng Kông 66 nghìn tấn, tăng gấp 2,5 lần; Australia 65,3 nghìn tấn, giảm 29,4%;… so với cùng kỳ năm 2012.

Nhập khẩu hơn 180 nghìn tấn kim loại thường khác

Tính đến hết tháng 3-2013, tổng lượng nhập khẩu kim loại thường khác của Việt Nam là hơn 180 nghìn tấn, tăng 22,0%, trị giá là 676 triệu USD, tăng 18,0%.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc 42 nghìn tấn, tăng gấp 2,1 lần; Hàn Quốc gần 40 nghìn tấn, tăng 21%; Australia 19,8 nghìn tấn, tăng 21,5%; Đài Loan 17,2 nghìn tấn, giảm 14%;  … so với 3 tháng năm 2012.

Theo NDHMoney