Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Đơn vị thi công: Công ty CP AZB