Địa chỉ: 16/8 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, TP. HCM

Đơn vị thi công: CN Công ty CP XÂY LẮP III- PETROLIMEX