Địa chỉ: Khu Phố 3, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Đơn vị thi công: TÂP ĐOÀN MARUBENI